Zelfloos. De mystieke afgrond van het moderne ik.

De moderniteit is uitgeput. Ze is geresulteerd in wat ze vanaf het begin wou: complete autonomie en zelfbeschikking. Het heeft de wereld een stuk zinlozer gemaakt. Die tendens staat haaks op de mysticus: in plaats van vervuld te worden van het zelf, moet die er leeg van gemaakt worden! De Kesel publiceert al vaal langer over mystiek, maar presenteert hier een maatschappijkritiek op basis van mystiek. Aan de hand van oorspronkelijke mystieke tradities corrigeert De Kesel het moderne ik. Hij deconstrueert de valse verzuchtingen van de zelfloosheid en ontmaskert de zucht naar moderne ontlediging als de grootste val van het autonomiedenken. Dat ik ontledigt zich om nog een groter ik te worden! De Kesel is bijzonder goed gedocumenteerd om zijn denkoefening waar te maken. Hij bewijst inderdaad deze dodelijke spiraal van het moderne zelfloze ik. Daarnaast geeft hij het alternatief vanuit authentieke mystieke tradities. (ES)

M. DE KESEL, Zelfloos. De mystieke afgrond van het moderne ik., Utrecht (Kok), 2017
18,99 EUR