Dat boek is subliem. Vincent van Gogh over de Navolging van Christus.

Van Gogh is de evangelist onder de schilders. Het is ronduit misdadig hoe de meeste biografen erin slagen om Van Gogh te ontdoen van zijn gelovige achtergrond. Nochtans schildert hij het evangelie, zelfs in zijn seculiere werken. Hij heeft trouwens slechts een vijftal expliciet religieuze werken! Maar uit zijn brieven weten we hoe hij een religieuze betekenis geeft aan op het eerste gezicht religieuze werken. De Jong probeert daar met dit boek enige verandering in te brengen. Hij toont overtuigend aan hoe Van Gogh overweldigd is geworden door Thomas a Kempis en hoe hij het besluit heeft genomen om een dominee met het penseel te worden. Zijn schilderen is één grote mystieke lofzang op God. De Jong slaagt er op overtuigende wijze in om de link te leggen tussen de mystiek van a Kempis en de manier waarop Vincent die verwerkt in zijn oeuvre. Het geheel is schitterend geïllustreerd. Voor mij is dit een van de betekenisvolste boeken over Vincent van Gogh van de laatste 10 jaar. (DV)

H. DE JONG, Dat boek is subliem. Vincent van Gogh over de Navolging van Christus., Utrecht (Kok), 2017
21,5 EUR