De ondergang van het avondland. 2 delen.

Oswald Spengler, een vooraanstaande conservatieve denker, is wereldberoemd geworden met zijn Untergang des Abendlandes. De hoofdbedoeling van het boek is om de geschiedenis van de Westerse wereld te voorspellen aan de hand van een filosofische geschiedenisbenadering. Hij analyseert acht culturen (waaronder de Chinese, de Arabische en de Egyptische – en hij ontdekt een cyclus. Uiterst gedocumenteerd beschrijft hij hoe elke civilisatie opkomt, bloeit en groeit om ten slotte ten onder te gaan. De Europese beschaving zit volgens Spengler in de periode van de neergang. Logisch besluit: er zal uiteindelijk even veel overblijven als van de Egyptische. De Europese cultuur is uitgemolken en bevindt zich in een periode van decadentie en moreel verval. Het logisch besluit is de totale verdwijning op termijn. Spengler overdondert de lezer met voorbeelden uit die andere beschavingen om het lot van de Westerse te typeren. Uitgeverij Boom heeft besloten om deze mijlpaal 100 jaar na het verschijnen ervan (in 1918) volledig te vertalen en heruit te geven. Het is een prachtprestatie geworden en behoort tot de mooiste uitgaven van de uitgeverij in 2017. (HG)

O. SPENGLER, De ondergang van het avondland. 2 delen., Amsterdam (Boom), 2017
89 EUR