Kijker, kerk en kosmos. Galileo Galilei’s ‘Bericht van de sterren’ en ‘Brief aan groothertogin Christina’.

Het proces tegen Galilei heeft al veel stof doen opwaaien. Meestal wordt het door ongelovigen opgeworpen in een polemiek met gelovigen om het gebrek aan wetenschap van deze laatsten aan te tonen. Het is dan ook geen overbodige luxe dat in het Nederlands een tweetal belangrijke bronteksten van Galilei het licht zien. In het ‘Bericht van de sterren’ beschrijft hij zijn sterrenkundige observaties. Veel belangrijker is zijn brief aan groothertogin Christina, waarin hij zijn wetenschapsfilosofie uiteenzet. Die filosofie bleek uiteindelijk van veel groter belang te zijn dan zijn concrete wetenschappelijke ontdekkingen. Ze gaan over hoe hij de gewijzigde verhouding tussen geloof en wetenschap inschat. Pas nu krijgen we de eerste Nederlandse vertaling van die documenten. Ze werden bovendien goed becommentarieerd. (JG)

G. GALILEI, Kijker, kerk en kosmos. Galileo Galilei’s ‘Bericht van de sterren’ en ‘Brief aan groothertogin Christina’., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2017
19,99 EUR