Tegen de vertwijfeling: dichter bij Kierkegaard in 52 teksten

De "opera omnia" van Kierkegaard zijn haast niet te overzien, ondanks zijn korte leven van 42 jaar. Daarbij is hij ook nog eens een erg invloedrijk auteur. Florin maakte een selectie van 52 fragmenten en geeft daarbij commentaar. Hij beschouwde zich als iemand met grote verantwoordelijkheid en vandaar ook zijn vertwijfeling, waarop het geloof een antwoord moest bieden. God houdt hem staande en hoe… Kierkegaard is doorgaans een moeilijke auteur, maar niet in deze becommentarieerde selectie. (NN)

S. KIERKEGAARD, Tegen de vertwijfeling: dichter bij Kierkegaard in 52 teksten, Kampen (Agora), 2003
255 blz. en 21,4 EUR