Kempenatlas. Van terra incognita tot hotspot. De Kempen in kaart gebracht.

De Kempen zijn lange tijd onbekend terrein gebleven. Dat heeft natuurlijk te maken met de late exploitatie van de regio, gezien de onvruchtbaarheid. In de middeleeuwen beginnen enkele grote norbertijnerabdijen de streek te bewerken. Kunstmatige meststoffen zorgen in de 19de eeuw voor een totale ontsluiting. Op kaarten uit de periode daarvoor zijn de Kempen een soort niemandsland. Voor het eerst wordt al het cartografisch materiaal bijeengebracht in één grote atlas, die grotendeels inzoomt op de 20ste eeuw. De atlas belicht enkele centrale thema’s zoals de bodem, het water, de natuur, de landbouw, wonen, cultuur enzovoort. Na het atlasgedeelte volgt de analyse van een 20-tal kenschetsende plaatsen, zoals Mol, Balen, Geel, Turnhout ... Dat gedeelte bevat enkele prachtige fotoportfolio’s. Het geheel wordt voorzien van de nodige verklaring. Persoonlijk had ik de voorkeur gegeven aan een ietwat grote historisch luik, maar het is wat het is. De ganse Kempen worden nu definitief ontsloten in een heus referentiewerk. Een aanrader. (ES)

M. VAN ACKER (RED.), Kempenatlas. Van terra incognita tot hotspot. De Kempen in kaart gebracht., Turnhout (Ar-tur), 2017