Ethica

Spinoza is zonder enige twijfel de meest fascinerende Nederlandse filosoof aller tijden. Zijn invloed strekt zich overigens ver buiten de Nederlandse grenzen uit. Hij is een typisch product van de moderniteit, in de zin dat hij de vrijheid van het menselijk subject centraal stelt. Maar ook omdat hij een nieuw beeld levert omtrent God. “God of de natuur” is zijn bekende adagium. Het allerbelangrijkste boek van Spinoza is de Ethica, een boek dat over heel wat meer dan enkel ethiek handelt. Van Buuren heeft een nieuwe vertaling aangeleverd en heeft ook een uitgebreid notenapparaat verzorgd. Ik vind dat dit notenapparaat te veel de persoonlijke kijk van de vertaler weergeeft. De Ethica is een bijzonder ondoordringbaar boek dat veel kopbrekens heeft bezorgd. Ik vermoed dat er betere interpretaties voorhanden zijn, onder meer die van Herman De Dijn. Jammer, want het is een bijzonder verzorgde uitgave. (ES)

S. SPINOZA, Ethica, Amsterdam (Ambo/Anthos), 2017
34,99 EUR