Lo, donk, horst. Taalkunde als sleutel tot de vroege middeleeuwen.

De taalkunde (zeker de etymologie) heeft altijd al een belangrijke bijdrage gespeeld in de reconstructie van onze geschiedenis. Het probleem is dat die taalkundige tak zelf enorm geëvolueerd is, zodat oude studies haast onbruikbaar zijn. Oude studies proberen bijvoorbeeld dikwijls Keltische of Germaanse goden en helden in onze etymologie te retraceren terwijl dat allemaal achterhaald is. De hulpwetenschap zelf lijkt oubollig, maar van Loon tracht het tegendeel te bewijzen. Op een verfrissende manier geeft hij aan hoe de oude etymologie net een verhelderend licht kan werpen op tijdsvakken waarin amper geschreven bronnen voorhanden zijn. Van Loon slaagt erin om zo een nieuw licht te werpen op de oudste geschiedenis van plaatsen als Oudenburg, Gent en Lier. Overbekende toponiemen als Lo, Donk en Horst worden spannende objecten van geschiedschrijving! Een verrassende studie, zeker ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in lokale geschiedschrijving. (JG)

J. VAN LOON, Lo, donk, horst. Taalkunde als sleutel tot de vroege middeleeuwen., Leuven (Universitaire Pers Leuven), 2017
59,9 EUR