The Saint-Servatius complex in Maastricht. The Vrijthof excavations (1969-1970)

Het Maastrichtse Vrijthof behoort tot de belangrijkste historische plekken van de Nederlanden. Niet alleen was het belangrijke Romeinse infrastructuur, het bevat tevens een belangrijk Merovingisch en Karolingisch kerkhof en daarnaast een vroege stadsstructuur. Maar bovenal: Maastricht schrijft met Sint-Servatius enkele van de belangrijkste bladzijden van onze kerstening. Alhoewel … Enkel dat laatste is zeker waar. Meer en meer wordt de historiciteit van Sint-Servatius betwijfeld, ook door de auteurs van dit boek. Dat bekent niet dat Maastricht een van de belangrijkste kernen van kerstening is, maar dat het niet veel te maken heeft met Servatius. De talrijke auteurs van dit boek doen hun best om een ander, meer door de feiten bewezen verhaal op te tekenen. Ze doen dat in een exhaustief en sterk gedetailleerd verhaal. Dit boek is een model voor archeologische studie. Alle vondsten werden uitvoerig gedocumenteerd en de belangrijke hebben ook allemaal een afbeelding. Het is stellig een referentiewerk voor de komende decennia, ook voor wie geïnteresseerd is in de periode van de vroegste kerstening van onze streken. (HG)

F. THEUWS E.A., The Saint-Servatius complex in Maastricht. The Vrijthof excavations (1969-1970), Bonn (Habelt-Verlag), 2017
119 EUR