De lijkwade van Turijn. Doodskleed van Jezus. Doopkleed van Christus.

Naar aanleiding van de toning van de lijkwade van Turijn in 2015 schreef Danielle van Dijck een boekje over deze hoogst merkwaardige reliek. Zij heeft geen enkele twijfel bij de reliek: het is de echte lijkwade van Jezus. Doorslaggevend is dat het geen vervalsing kan zijn omwille van de aard van het doek en omwille van de driedimensionaliteit. Tot daar. Maar dan beweert deze esoterica ook een verklaring voor de echtheid te hebben. Het Lichtlichaam van Jezus bij Zijn verrijzenis gaf dermate veel krachten vrij dat er een imprint is ontstaan. Uit tal van esoterische bronnen (Nag Hammadi, Pistis Sophia …) leidt ze de esoterische aard van dat lichaam af. Tja … (ES)

D. VAN DIJK, De lijkwade van Turijn. Doodskleed van Jezus. Doopkleed van Christus., Amsterdam (Cichorei), 2015