De gebroken ladder. De invloed van ongelijkheid op ons denken en leven.

Armen en rijken zullen er steeds zijn. De kloof tussen arm en rijk wordt alsmaar groter en de vraag die zich nu aandient is of die groeiende kloof het cement tussen de maatschappij niet aan het wegwreten is. Volgens Keith Payne, een Amerikaanse psycholoog, zijn de gevolgen van grote ongelijkheid op termijn vernietigend voor een samenleving. Payne bestudeert dan niet zozeer de mondiale kloof tussen rijke en arme landen, maar veeleer de ongelijkheid in onze eigen habitat. Het boek handelt wel degelijk over onze eigen maatschappij. Ongelijkheid ligt aan de basis van een hele reeks kwalen die zich beginnen uiten op het psychologische niveau: psychische aandoeningen, een lagere levensverwachting, psychische en lichamelijke ziekteverschijnselen … Payne onderzoekt onze tijd op een verrassende manier, anders dan de filosofische of de economische kijk die we gewend zijn. Op het einde reikt hij ook sleutels aan die mogelijks een antwoord bieden op de groeiende crisis. (SD)

K. PAYNE, De gebroken ladder. De invloed van ongelijkheid op ons denken en leven., Houten (Spectrum), 2017