De ziekte van Lazarus. Lepra in de middeleeuwen.

Lepra is naast de pest een van de belangrijkste doodsoorzaken in de middeleeuwen. Gezien de povere stand van zaken in de medische wereld in die tijd, maar geheel conform de toenmalige tijdgeest, worden beide ziektes beschouwd als een straf van God. Boshart levert met dit boek een synthese aan in het Nederlands. Dit is geen verslag van eigen onderzoek, maar een synthese van reeds bestaande studies die lepra bestuderen in een Europese context. Ik heb de indruk dat de auteur consciëntieus met zijn gebruikte literatuur omspringt en een zo eerlijk mogelijk beeld geeft van de ziekte en de oplossingen die men er in de middeleeuwen aan gaf. Zo ligt de ziekte mee aan de basis van het ontstaan van ziekenhuizen (leprozerieën). Bijzonder is het hoofdstuk omtrent het leven in dergelijke leprozerij. Het is voor ons huidig levensgevoel onbegrijpelijk hoe patiënten en verzorgers leefden in die context. (ES)

M. BOSHART, De ziekte van Lazarus. Lepra in de middeleeuwen., Soesterberg (ASPEKt), 2017