Maria Magdalena uit de verf. Veertig schilderijen met verborgen symboliek.

Weinig figuren uit het Nieuwe Testament zijn beklijvender en enigmatischer dan Maria Magdalena. Eigenlijk weten we bijna niks over deze bijzondere leerlinge van Jezus en het personage dat er sedert de middeleeuwen voor doorgaat is een mengwezen van meerdere niet bij name genoemde vrouwen in het Nieuwe Testament. Ook uit de kunstgeschiedenis is ze niet weg te denken. Talloze artiesten hebben er hun beste kunne aan gewijd. Danielle van Dijk heeft een 40-tal meesterwerken uitgezocht en becommentarieerd. Het hoeft verder geen betoog als ze in Da Vinci’s Laatste Avondmaal Maria Magdalena leest in Johannes … Dat is de reinste voortzetting van de romanliteratuur van Dan Brown. Het boek heeft dan ook geen enkele wetenschappelijke waarde, maar is een persoonlijk getuigenis van een levenslange omgang met een Bijbelse figuur. Het boek houdt ook op in de 17de eeuw. Maar misschien begint het net interessant te worden in de 20ste eeuw? Alhoewel het boek grote geheimen pretendeert bloot te leggen, hou ik het liever bij de realiteit. Die blijft nog altijd veel boeiender dan de fictie, zeker voor een personage als Maria Magdalena. (ES)

D. VAN DIJK, Maria Magdalena uit de verf. Veertig schilderijen met verborgen symboliek., Amsterdam (Cichorei), 2016