Spinoza en de vreugde van het inzicht.

De meest enigmatische en tevens briljantste filosoof van Nederland is zonder de geringste twijfel Baruch de Spinoza. Van joodse afkomst komt hij door zijn denken tot de slotsom van een soort panentheïstisch godsbeeld: God is in en doorheen de hele kosmos. Beroemd is zijn uitspraak: God is de natuur. Een gedurfd standpunt in die tijd, dat hem niet in dank werd afgenomen. Zijn beroemdste werk is zijn ‘Ethiek’. Een beetje minder gekend zijn zijn politieke opvattingen. Schuyt is als hoogleraar reeds meer dan 20 jaar met Spinoza bezig en hij poogt nu een synthese te schrijven. Die is overtuigend, ook al zullen we nooit volledige zekerheid hebben. Daarvoor blijven er nog te veel raadsels over. Spinoza geeft blijvend te denken. In Vlaanderen is de grootste specialist Herman De Dijn. (VF)

K. SCHUYT, Spinoza en de vreugde van het inzicht., Amsterdam (Balans), 2017
34,95 EUR