De bezeten visionair. Vijfhonderd jaar controverse over Jheronimus Bosch.

In 2016 was er een massa te doen omtrent Jheronimus Bosch. In zijn thuissatd kreeg hij een fantastische overzichtstentoonstelling. Niemand geloofde ooit nog zoveel werken van Bosch samen te kunnen zien. Uit dat Boschjaar konden we ook leren hoe moeilijk het is om iets met zekerheid te weten te komen. Wat heeft hij precies geschilderd? En is de Gentse kruisdraging daar nu bij of niet? Henk Boom bekijkt alles vanuit het buitenstaandersperspectief, want hij is geen kunstexpert. Maar hij is wel een kritische toeschouwer en dat heeft zo zijn waarde. In dit boek bekijkt hij de belangrijkste enigma’s rond Bosch. Hij neemt ook bijvoorbeeld opnieuw onder de loep of Bosch nu een ketter was of niet. En wat betekent zijn beroemdste werk ‘De tuin der lusten’. Ook al heeft hij niet altijd de antwoorden, hij bewijst dat de vragen soms interessanter kunnen zijn. En vooral: hij maakt ons nederig. We moet bekennen dat we over de kunst van grosso modo voor 1500 bijzonder karig zijn ingelicht (in tegenstelling tot de dikke boeken die erover verschijnen). (ES)

H. BOOM, De bezeten visionair. Vijfhonderd jaar controverse over Jheronimus Bosch., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2016
22,5 EUR