Meister Eckhart in Paris and Strasbourg.

Meister Eckhart is zonder twijfel de belangrijkste Duitse mysticus. Hij is bekend voor enkele kleine mystieke traktaatjes die ook geregeld in het Nederlands verschijnen, niet zelden als een kritische editie. Een tweetal elementen zijn enkel gekend in kennerskringen. Ten eerste dat hij een uitgebreid scholastiek oeuvre heeft bijeen geschreven en ten tweede dat dit oeuvre enkele duizenden bladzijden telt. De kritische editie van Eckharts werken gaat nog steeds door. In dit volume staan tal van experten stil bij een tweetal fasen uit Eckharts leven: zijn periode in periode en zijn periode in Straatsburg. Zowel de geïnteresseerden voor zijn scholastiek werk, als die voor zijn mystieke boeken komen aan hun trekken in deze academische uitgave. Het leeuwendeel gaat echter uit naar de preken van Eckhart, want dat heeft hij in beide steden uitgebreid gedaan. Deze bundeling is bijzonder uitgebreid en degelijk. Voor geïnteresseerden een noodzakelijk werk, want zoveel verschijnt er niet over deze merkwaardige figuur die dreigde verketterd te worden en nu zalig gesproken … (JG)

D. MIETH E.A., Meister Eckhart in Paris and Strasbourg., Leuven (Peeters), 2017
95 EUR