Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa.

De middeleeuwen zijn altijd – maar dan ook altijd – het kleine broertje in overzichten van de theologie, de filosofie, de kunst en dies meer. Het is dan ook een verademing om eens een aanzienlijk overzicht van de middeleeuwse geschiedenis in handen te krijgen. De beide auteurs van dit boek zijn al decennialang bezig met deze periode en hebben in dit werk een soort van synthese neergelegd. Meer dan 500 bladzijden lang besteden zij aandacht aan de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese middeleeuwen. Het leeuwendeel gaat uit naar de politieke en economische geschiedenis, maar de auteurs vergeten ook de religieuze, artistieke en sociale ontwikkelingen niet. Het boek is bijzonder pedagogisch opgevat en dus bestemd als leerboek voor studenten, maar bederft natuurlijk niet de pret voor andere lezers. Naast deze vlotte leesbaarheid is een ander pluspunt het grote aantal prachtige illustraties en kaartjes. Wellicht is dit boek het belangrijkste in zijn genre in het Nederlands op dit ogenblik. (HG)

W. BLOCKMANS E.A., Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa., Amsterdam (Bert Bakker), 2016
49,95 EUR