Luther. Zijn leven, zijn werk.

Naar aanleiding van het Lutherjaar heeft uitgeverij Kok voor de derde keer dit referentiewerk van Hiebsch over Luther uitgegeven. Het is bestemd voor een breder publiek (vandaar onder meer de talloze illustraties). Hiebsch gaat bijzonder pedagogisch te werk. Ze beschrijft eerst de tijdgeest en daarna geeft ze chronologisch het leven van Luther weer. Op het einde volgt een balans. Tussendoor wijdt ze ook nog eens een apart hoofdstuk aan zijn theologische stellingen. Dat hoofdstuk maakt meteen ideologisch de breuk met de katholieke kerk glashelder. De auteur maakt tussendoor uitstapjes naar deelonderwerpen, zoals bijvoorbeeld zijn relatie met Erasmus. Voor een degelijke introductie in het leven en de werken van Luther kan dit boek tellen. Het is wat dat betreft een van de beste boeken op de Nederlandstalige markt, zowel qua opzet als qua inhoud. (JG)

S. HIEBSCH (RED.), Luther. Zijn leven, zijn werk., Utrecht (Kok), 2017
34,99 EUR