De moord op de kunst. Een historische inleiding tot de kunstfilosofie.

Dit boek is duidelijk bedoeld als een handboek voor studenten. Daarvoor beschikt het immers over te veel pedagogische kwaliteiten. Gelukkig komen die laatste ook de algemene lezer ten goede. Crombez doceert kunstfilosofie in Antwerpen en in die hoedanigheid heeft hij een overzicht gepubliceerd van de (hoofdzakelijk) Westerse opvattingen over kunst. Er staat één origineel hoofdstuk over de islam in het boek. De middeleeuwen worden qua bladzijden (zoals gebruikelijk) sterk ondergewaardeerd. Nochtans is de auteur vertrouwd met de literatuur van Eco op dat vlak. Voor het overige biedt het boek een excellent overzicht van de kunstfilosofie vanaf de Grieken (waarvan sommigen de kunst vermaledijden) tot de romantiek die de kunst als hoogste waarheidsprincipe huldigde … Het boek besluit met de bekende theoreticus Walter Benjamin. Dat is een beetje jammer, want tot op heden wordt er sterk nagedacht over kunst, niet in het minst door kunstenaars zelf. (JG)

T. CROMBEZ, De moord op de kunst. Een historische inleiding tot de kunstfilosofie., Borgerhout (Letterwerk), 2016