Theologische antropologie. De mens voor God.

We zullen geweten hebben dat 2017 een Lutherjaar is. Terwijl heel wat biografietjes en biografieën het licht zien, buigt uitgeverij Damon zich geheel op originele wijze over een aantal vertalingen van basiswerken van de reformator. Het zullen enkele lijvige volumes worden die kennis laten maken met Luther vanuit eerste hand. Daar Luther over talloze onderwerpen heeft geschreven in de meest diverse geschriften, komt het erop aan om al die geschriften rond bepaalde thema’s te bundelen om zo een uitgebreid inzicht te krijgen in zijn denken. In dit volume verzamelde Markus Matthias alle teksten van Luther met betrekking tot zijn theologisch mensbeeld. Dat is wat pessimistischer dan in het katholicisme, zoals algemeen geweten, maar daarnaast bevat het toch talloze schakeringen die aan die veralgemening voorbijgaan. De bundel bevat tevens de oorspronkelijke Latijnse teksten, wat een absolute meerwaarde creëert aan deze uitgave. Daarenboven vergemakkelijkt een kritisch apparaat de lectuur. Aanbevolen! (HG)

M. LUTHER, Theologische antropologie. De mens voor God., Eindhoven (Damon), 2017
59,9 EUR