Brieven. Delen 1 en 2

Het blijft een merkwaardige zaak waar uitgeverij Damon blijft in slagen. Ze geven de meest merkwaardige vertalingen uit van belangrijke christelijke boeken uit de Oudheid, terwijl de vraag daarnaar nu niet meteen uitzonderlijk is. “Il faut le faire.” In twee lijvige boekdelen heeft Damon de brieven van kerkvader Hiëronymus uitgegeven. Het is een schat aan informatie met betrekking tot de vroege kerk. We vernemen er alles over geloof en zeden in de vierde eeuw. De bundeling bevat onder meer de beruchte brief 23, waarin de kerkvader zich uitvoerig uitlaat over het gevaar van de vrouw. Alle brieven worden uitstekend toegelicht in een uitgebreid kritisch apparaat. Het is een modeluitgave en een referentiewerk in het Nederlands. (JG)

HIƋRONYMUS, Brieven. Delen 1 en 2, Budel (Damon), 2008
84,9 EUR