De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek.

Voor het relatief lage bedrag van 35 euro is momenteel het etymologisch standaardwerk met betrekking tot de Vlaamse waternamen ter beschiking. Dit deel behandelt de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het werd tijd dat dit werk het licht zag, want er wordt zoveel gespeculeerd over de etymologische herkomst van onze waternamen, vooral in boeken die ons Keltisch verleden willen onderlijnen. Dit boekt maakt een einde aan veel gespeculeer, ook al wordt geregeld toegegeven dat een welbepaalde herkomst niet meteen duidelijk is. Het is een bijzonder omvattende studie die elke waternaam (van stromend water) bestudeert. Telkens wordt ook de evolutie van de naam geschetst. Een merkwaardig naslagwerk dat enkele decennia zal standhouden. (JG)

P. KEMPENEERS E.A., De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek., Leuven (Peeters), 2016
35 EUR