Utopia&More. Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie.

In 2016 was er heel wat te doen over Thomas More. Het was 500 jaar geleden dat de Utopia in Leuven gedrukt werd! Er was dus heel wat te doen omtrent More, maar buiten de tentoonstellingscatalogus verscheen er niet zoveel soeps over deze meest excellente persoonlijkheid van de 16de eeuw. Dit boek brengt daar op een grondige wijze verandering in. Enkele specialisten van de Leuvense universiteit hebben zich over More, zijn Utopia en zijn context gebogen. Het is een bijzonder rijke bundeling van essays geworden, met onder andere een bijdrage over Mores religie. Het hoofddeel van de bundel is gewijd aan de catalogus van een bijbehorende tentoonstelling. Die catalogus leest echter als een hoofdstuk: zo uitvoerig worden alle items bestudeerd. In het Nederlands is dit wellicht de meest vooraanstaande en blijvende bijdrage aan het Morejaar 2016. Het boek beantwoordt aan alle academische standaards en probeert de in Engeland polemische figuur van More zo objectief mogelijk te benaderen. (EN)

D. SACRÉ E.A., Utopia&More. Thomas More, de Nederlanden en de utopische traditie., Leuven (Universitaire Pers Leuven), 2016
49,5 EUR