Mythen moet je niet geloven! Mytheverklaringen uit de oudheid.

Net zoals de Grieken atheïsten kenden, leefden er ook mensen die niet in hun mythen geloofden. Sommigen gaven een allegorische betekenis aan de mythen. Beide categorieën waren weliswaar in de minderheid, maar ze hebben toch boeiende geschriften nagelaten. Een bekend boekje wordt toegeschreven aan Palaiphatos. Hij ontleedt alle bekende Griekse mythen en reduceert ze tot hun poëtische betekenis. Voor het eerst verschijnt dat geschrift in het Nederlands vertaald en geannoteerd. Gelukkig wordt eerst het originele verhaal gegeven en daarna de betekenis van Palaiphatos, want anders zouden we niet ver geraken. Het geheel is voorzien van een informatieve inleiding. Een heel bijzonder getuigenis van de oudheid, eindelijk beschikbaar in vertaling. (JG)

NN., Mythen moet je niet geloven! Mytheverklaringen uit de oudheid., Budel (Damon), 2016
16,9 EUR