De essentie van Spinoza.

Spinoza kent bestudeerders en dwepers. Van Buuren zit er zowat tussen in. Hij heeft een passie voor Spinoza, maar neemt ook wetenschappelijke afstand. Tegelijkertijd prijst hij Spinoza aan bij de eigentijdse lezer. Die kan zich verbazend goed invoelen in de gedachten van Spinoza denkt van Buuren, omdat Spinoza’s godsbeeld samenvalt met de natuurwetten. Ik ben echt benieuwd hoeveel mensen daarvan wakker liggen. Andere denkbeelden passen dan weer wel bij ons moderne zelfverstaan, zoals zijn vrijheidsconcept en zijn passie voor waarheid. Spinoza blijft een bijzonder uitdagende en vernieuwende denker; zeker een van de meest oorspronkelijke denkers van de 17deeeuw. Van Buuren slaagt er echt wel in om de kern van zijn denken in een klein, aangenaam en vlot leesbaar boekje toegankelijk te maken voor een groter publiek. Dat op zich is al een verdienste, want Spinoza is een zeer moeilijke denker in zijn originele geschriften. (EN)

M. VAN BUUREN, De essentie van Spinoza., Leusden (ISVW Uitgevers), 2016
14,95 EUR