The medium kills the message. Nieuw licht op journalistiek, media en kijkcijfers.

Geregeld verschijnen er boekjes van journalisten die zeer kritisch staan tegenover hun beroep. Gelukkig maar, want hun beroep erodeert. Maar het is zoals met programma’s als Big Brother: in het begin veel protest, maar daarna gewenning. De Nederlandse journalist van den Brink bespreekt de allerlaatste ontwikkelingen van zijn beroep en dat is helemaal niet rooskleurig. De grens tussen journalist en niet-journalist vervaagt helemaal onder invloed van de nieuwe en de sociale media. Bovendien wordt nieuwsgaring meer en meer bepaald door Google! Wat daar populair is, wordt herhaald in de traditionele mediakanalen! Van den Blinks essay is bijzonder onthutsend en een besliste aanrader voor iedereen die zich inlaat met journalistiek en media. (JG).

P. VAN DEN BLINK, The medium kills the message. Nieuw licht op journalistiek, media en kijkcijfers., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2016
10 EUR