Christus wordt weer gekruisigd.

Kazantzakis behoort stilaan tot de vergeten auteurs. Zijn hoofdwerk – Christus wordt weer gekruisigd – dateert inmiddels van 1954 (geschreven in 1948) en handelt over een groep haveloze vluchtelingen ten tijde van het revolutionaire Rusland. Ze belanden in een Grieks dorp in Osmaans Turkije en worden op zijn zachtst gezegd niet met open armen onthaald. De nieuwkomers worden zelfs vijandig bejegend, maar niet door iedereen. Een groepje wil hen integreren en betrekt ze bij het Passiespel dat elke zeven jaar in het dorp wordt georganiseerd. . Iedereen gaat dermate in zijn of haar rol op, dat het dorpsgebeuren en het passieverhaal verstrengelen tot 1 verhaal, met fatale afloop. Me dunkt dat het onnodig te zeggen is dat dit boek opnieuw brandend actueel is. Gelukkig krijgt de lezer hier en daar een voetnoot mee om de technische termen te verklaren. (JG)

N. KAZANTZAKIS, Christus wordt weer gekruisigd., Amsterdam (Wereldbibliotheek), 2016