The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe (1600-1815).

We kennen de negentiende eeuw als de eeuw van het nationalisme en studies daaromtrent zijn legio. Zeldzamer zijn onderzoeken naar de voorbereiding van dat nationalisme in de vroege moderniteit. Zijn natiestaten ouder dan de negentiende eeuw? Traditionalisten zullen beweren van niet. Modernisten beweren het tegendeel. En ligt Frankrijk aan de roots van het nationalisme? In de geschiedschrijving is men het er ook niet over eens. Diverse auteurs bestuderen in dit boek de genealogie van het nationalisme in diverse Europese landen (waaronder de Noordelijke Nederlanden met Hugo Grotius en België). Eén bijdrage bestudeert het groeiende nationale bewustzijn op achttiende-eeuwse Europese landkaarten. Een boeiend fenomeen! De meeste auteurs beperken zich niet tot politieke ontwikkelingen, maar bekijken het fenomeen vanuit een brede, culturele hoek. Dat maakt het boek toegankelijker voor een breder publiek. (EvG)

L. JENSEN (RED.), The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe (1600-1815)., Amsterdam (AUP), 2016