Wie was Paulus wel? Op zoek naar zijn teksten.

Reeds van in de Ouheid zijn er twijfels gerezen omtrent het auteurschap van enkele paulinische teksten. Van de Hebreeënbrief werd altijd al aangenomen dat die niet van Paulus kon zijn. Charles Vergeer – geen theoloog, maar een filosoof – probeert via de authentieke paulinische geschriften uit te komen bij de historische Paulus. Dat was voor Vergeer in eerste instantie een gelovige, joodse man. Voor Vergeer wordt Paulus vanaf de vierde eeuw volledig geïnterpreteerd, mede door toedoen van Augustinus die enkele paulinische thema’s anti-paulijns uitwerkt. Vanaf de vierde eeuw wordt Paulus belangrijk omdat de kerk zich niet langer uitsluitend wilde identificeren met een visser, Petrus. De kerk trad een intellectueel era binnen en daarvoor kon Paulus veel beter dienen. Vergeer besluit wijs met Eco dat elke omgang met het verleden een fictie inhoudt. Ik heb zo het vermoeden dat deze uitspraak bevestigd wordt door zijn eigen boekje. Vergeer erkent de teksten die passen in zijn kraam en komt zo in een cirkelredenering terecht. Over Paulus bestaan betere studies … (ES)

C. VERGEER, Wie was Paulus wel? Op zoek naar zijn teksten., Budel (Damon), 2016
17,9 EUR