Pallieter

Een heruitgave van Timmermans’ Pallieter. Is dat geen zonde? Dat het dat niet is, bewijst deze uitgave, en vooral het zeer uitgebreide nawoord. De schrijvers daarvan noemen dit werk zelfs postmodern en reageren zeer fel tegen degenen die Pallieter ouderwets, braaf en sentimenteel noemen. Ze geven daarvan voorbeelden in overvloed. Zo reageren ze bijvoorbeeld tegen de Pallieter als geïdealiseerde boerenfiguur. Pallieter was niet eens een boer! En ze onderstrepen Pallieters fascinatie voor vliegtuigen (wat je zelfs niet vindt bij wel als modern getypeerde schrijvers uit die periode!). Pallieter is ook geen ‘Vlaming’, maar een mondialist. Vroom en braaf-katholiek is Pallieter al evenmin. Ook daarvan voorbeelden genoeg. Pallieter is duidelijk eerder een natuurmysticus en een Tijl Uilenspiegel. Kortom: vooroordelen te over en die worden alle netjes aan de kant geschoven. Het maakt van Pallieter een uitgelezen voorbeeld van de avant-garde! Pallieter is geen schoolvoorbeeld van een heikneuterige streekroman, integendeel zelfs! (JG)

F. TIMMERMANS, Pallieter, Kalmthout (Polis), 2016