Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken (1990-2015): van Jan Dibbets tot Tinkebell.

Kerk en kunst zijn altijd een volmaakt huwelijk geweest .. tot dat de moderne kunst kwam. De meeste kerkinterieurs zijn dan ook voor de Tweede Wereldoorlog stil blijven staan. Vanaf de jaren 1990 komt daarin stilaan verandering. In Nederland is er de laatste 15 jaar zelfs sprake van een hausse! De meest toonaangevende kunstenaars voelen zich aangesproken om met kunst in de kerk bezig te zijn. Het zijn er zoveel dat in dit boek enkel professionele kunstenaars werden opgenomen. Het boek bestudeert alle aspecten van deze problematiek: de culturele achtergrond die veranderd is, de initiatiefnemers en organisatoren van hedendaagse kunst in de kerk, de kunstenaars zelf en ten slotte de kunst (liturgische kunst, maar ook andere, zoals videokunst en performance). Onnodig te zeggen dat het een fascinerend boek is. Een niet onbelangrijk minpunt in een kunstboek als dit is dat een aantal foto’s te weinig scherp zijn, en soms ook te weinig gedetailleerd. Je ziet het kunstwerk dan amper. (ES)

J. DE WAL (RED.), Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken (1990-2015): van Jan Dibbets tot Tinkebell., Eindhoven (Lecturis), 2016