Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen (1100-1600).

Een absoluut hoogtepunt in de geschiedenis van de Nederlanden, zowel politiek als cultureel) is de periode tussen 1100 en 1600 (met als summum de Bourgondische tijd). Het gebied is zeer dik bevolkt en telt enkele bijzonder grote steden voor die periode, waaronder Antwerpen, Brussel, Gent en Brugge. Voor deze periode gaat de aandacht dikwijls uit naar de hertogen en de graven of de kunst, maar het is een netwerk van gilden en ambachten (zeg maar een middenveld) dat zorgt voor de immense welvaart. Dit verzamelwerk bestudeert dat stedelijk middenveld vanuit de meest diverse perspectieven: economie, sociaal leven, materiële en intellectuele cultuur … Marnef en Van Bruaene besteden een apart hoofdstuk aan de speciale vorm van religie die in die stedelijke centra ontstaat. Zij benoemen het als civic religion: een cultureel christendom dat het stedelijk zelfbeeld gestalte geeft, maar dat ook constant aan verandering onderhevig is. Religie wordt ondergeschikt gemaakt aan een urbane identiteit en verleent op die manier zin aan de samenleving. (ES)

A. VAN BRUAENE E.A., Gouden eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen (1100-1600)., Gent (Academia Press), 2016