Franciscus van Assisi

De heilige Franciscus blijft tot de meest fascinerende en uitdagende figuren van het christendom behoren. Museum Catharijneconvent besloot om er een tentoonstelling aan te wijden, opgebouwd met eigen stukken en stukken geselecteerd uit de bijzonder rijke collectie van de franciscanen zelf. De tentoonstellingscatalogus is een ronduit schitterend boek dat het momentane van een expositie ruimschoots overstijgt. Dit boek is een echte blijver door de bijdragen van talrijke experten die Franciscus onder allerlei aspecten bestuderen: zijn diverse interpretaties doorheen de geschiedenis (wonderdoener, alter Christus, natuurliefhebber,dierenvriend etc.), Franciscus in de Italiaanse kunstproductie, de geschiedenis van de mindere broeders in de Lage Landen, de volksdevotie in de zeventiende eeuw, de jongleur. Het teksten zijn van opperbeste kwaliteit en de het boek is bijzonder rijk geïllustreerd. De bijdragen brengen mijns inziens niet veel nieuws over Franciscus (waarover jaarlijks een ton gepubliceerd wordt), maar ze geven wel een prachtige synthese van de stand van zaken in het onderzoek. (ES)

MEERDERE AUTEURS, Franciscus van Assisi, Zwolle (WBooks), 2016
24,95 EUR