Stijn Streuvels. Een kritische en biografische synthese.

Van het Vlaamse triumviraat Streuvels-Timmermans-Claes is Streuvels is de eerste zonder meer degene met de meeste internationale uitstraling. Hij overstijgt het meest het label heimatschrijver. Zozeer zelfs dat hij eigenlijk ten onrechte zo gezien wordt. Het is dan ook terecht dat er een biografie van dit kaliber aan hem wordt gewijd. Enkele aspecten zijn nog nooit uitvoerig aan bod gekomen (zoals de erotiek in zijn werken), andere zijn haast uitgemolken (Streuvels en de Duitsers). Deze verbluffende biografie is de vrucht van 20 jaar studie op Streuvels en veel persoonlijke contacten. Daarnaast kon de auteur bogen op veel nog onbekend archiefmateriaal. De biografie is wel bijzonder uitgebreid (bijna 1000 bladzijden) maar dat komt doordat de auteur ook ingaat op de biografieën van Streuvels en de receptie van zijn werken. Uiteraard neemt zijn relatie met de Duitsers veel ruimte in beslag. Het schijnt niet zoveel om het lijf gehad te hebben. Het bijzonderste hoofdstuk vind ik het laatste: het behandelt de levensopvattingen van Streuvels: een vorm van religie zonder God. Misschien een beetje zoals Beethoven? Toon Breës heeft alles uitgeput: alle werken, alle archieven, alle artikels, alle biografieën … Een definitieve biografie is dit niet (dat is geen enkele), maar het dient gezegd dat het aardig in de buurt komt!

T. BREËS, Stijn Streuvels. Een kritische en biografische synthese., Tielt (Lannoo Campus), 2016
49,99 EUR