Verzamelde werken.

Dit boek is eigenlijk bijzonder merkwaardig. Hoe lang is het niet geleden dat de volledige werken van Dionysius de Areopagiet vertaald en gebundeld zijn in onze moedertaal? Dionysius is een pseudoniem voor een ongelooflijk belangrijke christelijke auteur van omstreeks de vijfde eeuw. Zijn oeuvre ligt mee aan de basis van de Westerse mystieke traditie. Zijn belang kan dus moeilijk overgewaardeerd worden. Dat alles blijkt ook uit de oerdegelijke en bijzonder uitgebreide inleiding tot deze uitgave. De inleiding is zo goed als een boek apart! Gezien de moeilijkheidsgraad van de geschriften mocht een degelijk kritisch apparaat niet ontbreken. Toch beperken de vertalers zich tot het nodige om het geheel niet te zwaar te maken. De commentaren zijn verhelderend. Dit boek mag in geen enkele spirituele bibliotheek ontbreken. Zo eenvoudig is dat! (HG)

DIONYSIUS DE AREOPAGIET, Verzamelde werken., Zeist (Uitgeverij Christofoor), 2016
512 blz. en 29,9 EUR