Jezus & de vijfde evangelist.

Toegegeven: de titel van het boek klinkt uitdagend. Er zijn immers maar vier evangelisten. Nochtans zijn zij niet de enigen die over Jezus hebben geschreven. Er is zelfs een buitenstaander die Hem vermeldt: de joods-Romeinse historiograaf Flavius Josephus. Dat blijkt Meijers vijfde evangelist te zijn. Dat is eigenlijk goed gezien, want niemand schrijft uitvoeriger over Jezus’ context dan Josephus. Wie het Palestina ten tijde van Jezus wil leren kennen, kan niet om Josephus heen. Zowat alle protagonisten uit het Nieuwe Testament leren we ook kennen via Josephus, maar anders natuurlijk. Josephus kan dan ook een heel eigen licht werpen op het leven van Jezus en dat is net wat Meijer onderzoekt. Het is een originele invalshoek, maar Meijer laat zich daarbij dikwijls te veel leiden door Josephus, alhoewel die natuurlijk – net zoals de evangeliën – zijn eigen agenda had. Daar mocht hij mijns inziens wat kritischer mee omgaan. (ES)

F. MEIJER, Jezus & de vijfde evangelist., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2015