Israël verdeeld. Hoe uit een klein koninkrijk twee wereldreligies ontstonden.

Er is heel wat te doen geweest in de exegese rond het ontstaan van het christendom, maar ook rond het ontstaan van het huidige (farizeïsche) jodendom. Voor beide zijn de jaren 70-71 vrij beslissend. Lendering beschrijft hoe uit het Palestina van toen (ca. 180 v.C. tot 70 n.C.) uit tientallen religieuze groeperingen en strekkingen twee wereldgodsdiensten zijn ontstaan, namelijk het rabbijnse jodendom en het christendom. Dat is natuurlijk een boeiend verhaal omdat Lendering zo uitgebreid stilstaan bij de wieg van het christendom. Het kadert ook Jezus Christus in de toenmalige wereld. Lendering legt voldoende omzichtigheid aan de dag met zijn bronnen en dat siert hem in deze bijzonder moeilijke materie.

J. LENDERING, Israël verdeeld. Hoe uit een klein koninkrijk twee wereldreligies ontstonden., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2015