Autoriteit.

Paul Verhaeghe, de Gentse psycholoog en psycho-analyticus verveelt nooit. En hij is bovendien een autoriteit. Dirk De Wachter probeert in zijn spoor te treden, maar dat hij blijft toch een maatje kleiner. Verhaeghe schreef een paar absolute toppers, waaronder Liefde in tijden van eenzaamheid en Identiteit. In deze studie onderzoekt hij het concept autoriteit – of liever tot wat autoriteit verworden is. Alle traditionele instanties (vooral kerk, politiek en justitie) lijken hun autoriteit verspeeld te hebben. De auteur blijft niet ter plaatse trappelen en zegt dat we voor een keuze geplaatst worden: ofwel gaan we terug naar traditionele machstuitoefening, ofwel kiezen we opnieuw voor gezag. De verschuivingen zijn volop aan de gang, wat uitvoerig geïllustreerd wordt aan de van talloze casussen. Verhaeghe is een volbloed academicus. Ook al is dit boek bedoeld voor een groter publiek, het is af en toe zware kost. (ST)

P. VERHAEGHE, Autoriteit., Amsterdam/Antwerpen (De bezige bij), 2015