Persoonlijke notities.

Marcus Aurelius geniet om een tweetal redenen bekendheid. In eerste instantie bleef zijn ruiterstandbeeld bewaard (het enige uit de Oudheid) en in tweede instantie is hij te midden van decadente keizers de uitzondering, de keizer-filosoof. Bijna twintig jaar lang regeerde hij over het Imperium en hij zou opgevolgd worden door zijn gekke zoon Commodus. Marcus Aurelius is een bekende en belangrijke vertegenwoordiger van de Stoa. De stoa is vooral bekend als een moraalfilosofische school, net zoals het epicurisme. Het fascinerende is dat deze notities tot stand gekomen zijn in het laatste decennium van zijn regnum, toen hij voortdurend in campagne was tegen de Germanen. Het zijn dan ook korte en lange gedachten die hij zonder grote samenhang aan papier heeft toevertrouwd. In deze prachtige uitgave, degelijk becommentarieerd, vertelt Aurelius hoe een mens zijn persoonlijk en sociaal leven in balans kan brengen. (ES)

M. AURELIUS, Persoonlijke notities., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2015