Heidegger. Denken en danken. Geven en zijn.

Sommige denkers vragen een inleiding omdat ze anders onleesbaar zijn. Heidegger is zonder enige twijfel zo een filosoof die om uitleg vraagt omdat de originele teksten te enigmatisch zijn. Al snel krijgt de lezer van zo een secundaire studie een bijzondere Aha-Erlebnis: bedoelt de schrijver dat (maar)? Heidegger behoort zonder enige twijfel ook tot die categorie. In 1964 zet de jonge doctorandus Samuel IJsseling zich aan zo een interpretatie – het is zijn doctoraat – en die verschijnt nu in herdruk. In een klare, heldere en mooie taal, vat IJsseling de belangrijkste gedachten van Heidegger samen. Alle kernbegrippen van Heidegger komen aan bod: Sein, Zeit, ontologische Differenz, Geworfenheit, Seinsvergessenheit enzovoort. Slechts een tweetal aspecten van Heideggers zijn ondervertegenwoordigd, maar dat is geen kritiek want een auteur kan niet alles dekken, namelijk de esthetiek en techniek. Voor het overige is een bijzonder nuttige en fraaie introductie in een van de meest invloedrijke denkers van de 20ste eeuw. De herdruk was welkom! (JG)

S. IJSSELING, Heidegger. Denken en danken. Geven en zijn., Nijmegen (Vantilt), 2015
19,95 EUR