Adolf Hitler. Biografie deel 1. De jaren van de opkomst (1889-1939)

De winkelrekken puilen uit van de oorlogsboeken. De Tweede wereldoorlog blijft – ondanks de toegenomen interesse voor de Eerste – de hoogste toppen scheren. Biografieën van Hitler zijn legio en het komt er dus op aan om meteen de allerbeste te kiezen. Op dit ogenblik is dat zonder meer de tweedelige biografie van de hand van Ullrich. Het eerste deel heeft zopas het licht gezien: bijna 1000 bladzijden vertellen het verhaal van de opkomst van Hitler. Het eerste deel gaat tot aan de vooravond van de oorlog. Ullrich is misschien minder gekend in Vlaanderen, maar hij heeft zijn sporen in de geschiedschrijving ruimschoots verdiend. Meermaals werd hij onderscheiden en het zou me niet verbazen mocht hij in de toekomst met deze biografie nog in de prijzen vallen. De absolute meerwaarde is dat de auteur niet alleen een beroep gedaan heeft op reeds bestaande boeken, maar vooral ook op bronnenmateriaal om dit meesterwerk te schrijven. Een aanrader dus! (JG)

V. ULLRICH, Adolf Hitler. Biografie deel 1. De jaren van de opkomst (1889-1939), Amsterdam en Antwerpen (De Arbeiderpers), 2014
49,95 EUR