Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome.

Fik Meijer is een Nederlandse prof met als specialisatie de Oudheid. Met veel autoriteit reconstrueert hij het leven en het werk van Paulus. Als geen ander kan Meijer dat in zijn historische context plaatsen. We leren dan ook enorm veel bij dat tot een beter begrip kan leiden van de Paulus die we in de Bijbel ontdekken. Heel wat van zijn teksten zijn beter begrijpelijk doordat ze historisch en contextueel geduid worden. Meijer laat het niet na om geregeld naar Paulus’ eigen geschriften te verwijzen. Geen theorieën over Romeinse spionage etc. maar een droog, gestoffeerd betoog over degene die wellicht de stichter van het christendom mag genoemd worden. Ware Paulus er niet geweest, dan was het christendom een stille dood gestorven in Palestina.

F. MEYER, Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2012
19,95 EUR