Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400.

Wie nog nooit gehoord heeft van dit boek, moet haast van een andere planeet zijn. Het heeft immens veel aandacht gekregen en dat is volledig terecht. Volledig gerust kunnen we zeggen dat dit boek de standaardreferentie wordt voor de komende twee decennia. Literatuurhistoricus van Oostrom heeft er jarenlang aan gewerkt met een team van experts en het resultaat is ronduit verbluffend. Niet alleen komen we alles te weten over “Egidius waer bestu bleven”, maar vooral ook over tal van andere en mindere bekende auteurs. Het is fantastisch dat de auteur ook heel veel aandacht schenkt aan de religieuze auteurs uit die periode die in de volkstaal schrijven, bijvoorbeeld Jan van Ruusbroec. Naast die goedmijn aan informatie, bevat het boek ook nog eens prachtige illustraties, onder meer van het beroemde Gruuthuusehandschrift. Van Oostrom slaagt er als geen ander in om de literatuur in dialoog te laten treden met de toenmalige cultuur. We leren de 14de eeuw dan ook kennen als een van de moeilijkste uit de geschiedenis. (HG)

F. VAN OOSTROM, Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400., Amsterdam (Uitgeverij Bert Bakker), 2013
35 EUR