De hele santenkraam. Limburgse (winter)almanak.

De reeks is voltooid. Net deze winter verscheen het laatste deel van de Nederlands-Limburgse kalender. Dag op dag worden de gebruiken en de heiligen gevolgd. Op zich is dat een bijzonder interessant iets, maar het is zo bijzonder onwetenschappelijk. De auteur doet voortdurend een beroep op verouderde studies en kopieert op die manier eeuwenoude fouten. Zo is de datum van Kerstmis bijvoorbeeld niet ontleend aan een heidens feest, maar omgekeerd! Nog een fout die constant opduikt: Sint-Nicolaas is niet van de heiligenkalender gegooid in tegenstelling tot wat de auteur beweert. En Sint-Valentijn is een vrij recent Engels gebruik in plaats vaneen oud, heidens relict … Het boek is een opeenstapeling van fouten wat de interpretatie van de feesten betreft. De nazi's misbruikten de volkskunde om hun Germaanse roots aan te tonen. De neo-heidenen misbruiken de volkskunde om een gelijkaardige reden: een verleden geven aan eigentijdse opvattingen om respect af te dwingen … Het enige interessante dat van het boek overblijft zijn de Limburgse voorbeelden en de pittoreske illustraties. (ES)

A. SCHREUDERS-DERKS, De hele santenkraam. Limburgse (winter)almanak., Maastricht (Uitgeverij tiC), 2012