Katholiek Vlaanderen. Een beeldverhaal.

Dertig jaar geleden verscheen een gelijkaardig en toch totaal verschillend boek van de hand van Pater Van Isacker: Liefde gaf u duizend namen. Pater Van Isacker maakte zijn fotoboek met een flinke dosis heimwee naar het Rijke Roomse Leven. Nu doet Reynebeau hetzelfde, maar zonder die heimwee. Reynebeau tracht in eerste instantie te analyseren. Het boek behandelt grosso modo de periode tussen de twee Vaticaanse Concilies, de periode van Mercier, Van Roey en Suenens. In die periode grijpt er een hele ommezwaai plaats, maar die staat niet centraal in het boek. Het behandelt wel degelijk Vlaanderen toen het nog voor meer dan 70 procent katholiek was. Zoals de titel aangeeft is het hoofdzakelijk een kijkboek, vol nostalgische foto's. Die illustraties zijn perfect gereproduceerd in dit boek. Voor velen iets om bij weg te dromen… (EN)

M. REYNEBEAU, Katholiek Vlaanderen. Een beeldverhaal., Antwerpen (Lido), 2012