Denken over kunst. Een inleiding in de kunstfilosofie.

Begin jaren 1990 schrijft de Nederlandse kunstfilosoof Van den Braembussche een studie die sindsdien enkele keren heruitgegeven is in het Nederlands en die het beste overzicht biedt van de filosofie van de kunst in ons taalgebied. Doorheen de tijd dachten mensen immers heel anders over esthetica. Schoonheid werd heel anders gedefinieerd. Nu wordt het zelfs niet meer gedefinieerd want het lijkt niet langer een esthetische categorie te zijn. Hoe de dingen een draai kunnen nemen! Het boek is in eerste instantie bestemd voor studenten en dat maakt dat we dus te maken met een academische studie die wel wat voorkennis vereist van de lezer. Helaas is de studie maar karig geïllustreerd, maar het gaat dan ook in eerste instantie over ideeën en niet over kunstwerken … (ES)

A.A. VAN DEN BRAEMBUSSCHE, Denken over kunst. Een inleiding in de kunstfilosofie., Bussum (Coutinho), 2012