Kierkegaard. Een inleiding in zijn leven en werk.

Kierkegaard blijft een buitenbeentje onder het filosofencorpus. Zijn filosofie is altijd uitermate sterk christelijk gekleurd. Zijn strijd focust zich op een genadeloze kritiek van het versteende christendom en een herontdekking van het charismatische christendom. Blanken focust vooral of het filosofische oeuvre van de Deen. Hij schuwt daarbij veelvuldige en uitgebreide citaten niet, wat zeker een meerwaarde betekent. Het is een verrassend boek geworden dat voor elke lezer nieuwigheden bevat omtrent het denken van Kierkegaard, bijvoorbeeld het aspect dansen … Hoofdaandacht gaat naar de grote ideeën zoals angst, liefde, vertwijfeling en tijd. Het is de moeite dat er in het Nederlands eindelijk dergelijk overzicht bestaat. (DK)

G.J. BLANKEN, Kierkegaard. Een inleiding in zijn leven en werk., Amsterdam (Ambo), 2012
19,95 EUR