Ruimte om te sterven. Een weg voor zieken, naasten en zorgverleners.

Carlo Leget is expert in de zorgethiek en de palliatie. Al jarenlang publiceert hij over het thema. Als wetenschapper doet hij zijn uiterste best om aansluiting te vinden bij de concrete realiteit. Dat is niet zo vanzelfsprekend voor academici. In dit boek gaat hij geen enkele moeilijkheid uit de weg omtrent het levenseinde. Leget gaat uit van een zeer christelijke visie met oog voor zorg tot op het einde. Het is een bijzonder boek, dat van mij nog meer getuigenissen mocht bevatten dan nu het geval is. (TS)

C. LEGET, Ruimte om te sterven. Een weg voor zieken, naasten en zorgverleners., Tielt (Lannoo), 2012
17,99 EUR