De ontdekking van de Middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie.

De middeleeuwen blijven al twee eeuwen fascineren, sinds de romantiek. Net in die periode ontstaan ook heel wat romantische opvattingen omtrent die middeleeuwen. Die vertekeningen houden soms stand tot op de dag vandaag (zoals: de middeleeuwers dachten dat de aarde plat was). Raedts gaat exhaustief na hoe die verkeerde en geromantiseerde beelden ontstaan zijn in de geschiedenis en waarom ze zo hardnekkig blijven bestaan tot op de dag vandaag. Dit boek is dus eerder een geschiedenis van de 19de eeuw dan van de middeleeuwen, maar het is onontbeerlijk voor iedereen die door deze periode geboeid wordt. Het is een geschiedenis van nationale staten die in de 19de eeuw ontstaan en koortsachtig op zoek gaan naar een nationale identiteit en die daarvoor bereid zijn om de geschiedenis wat geweld aan te doen. Ronduit fascinerend! Ook België komt uitgebreid aan bod. (ES)

P. RAEDTS, De ontdekking van de Middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie., Amsterdam (Wereldbibliotheek), 2012