Constantijn de Grote. Traditie en verandering.

Weinig keizers zijn zo becommentarieerd als Constantijn de Grote, de mandie van het christendom een aanvaarde godsdienst maakte in het Romeinse Rijk, met alle gevolgen vandien. Precies 1700 jaar voor het verschijnen van dit boek, behaalde die een doorslaggevende zege op Pons Milvius in Rome, waardoor hij keizer werd. De auteurs plaatsen Constantijn in z’n context. Op geen enkel ogenblik minimaliseren ze zijn betekenis, maar tegelijkertijd zien ze hem ook als een resultaat van ontwikkelingen die al langer bezig waren. Tal van experten uit Nederland werpen hun licht op deze enigmatische keizer. Heel veel aandacht gaat uit naar zijn positie tegenover het christendom: Constantijn als bekeerling en als kerkenbouwer. Een merkwaardige en waardevolle status quaestionis. Een must voor al wie in deze keizer geïnteresseerd is.(EN)

O. HEKSTER E.A., Constantijn de Grote. Traditie en verandering., Nijmegen (Vantilt), 2012
16,95 EUR